Line@ HBDShopping
ติดต่อสอบถาม
HBDShopping
Channel
สินค้าคะแนน 1000 HP
สามารถสร้างโหนดได้ทันที
ยอดรวม :  0.00

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 • ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa, Master Card, ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยผ่านทาง Payment gateway ของผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต
 • ลูกค้าจะถูกถามรหัส One-Time-Password (OTP) ระหว่างการดำเนินการ โดยท่านจะได้รับ OTP ที่เบอร์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต
 • บริษัทดูแลข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและดูแลรักษาอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านระบบ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตรงไปยังระบบเซฟอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้ที่ระบบเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์แต่อย่างใด
 • หากคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระเงินได้ อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น ยอดเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ หรือคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานบัตรนั้นๆกับธนาคาร กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารเพื่อแจ้งปัญหาในการใช้งานดังกล่าว
 • เมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คำยืนยันการสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล อาจเป็นเพราะขณะทำรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือสัญญานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง กรุณาลองทำการสั่งซื้ออีกครั้ง หากคุณมีข้อสงสัยในการชำระเงิน กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามสถานะการสั่งซื้อของคุณ
 • ในกรณีที่มีการคืนเงินให้แก่ลูกค้า จะเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 การชำระเงินผ่าน ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเทอร์เน็ต/โมบาย แบงค์กิ้ง หรือเคาน์เตอร์เซอวิส

 • ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต/โมบาย แบงค์กิ้ง ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับอีเมลยืนยัน หรือโปรโมชั่นอื่นตามแต่ระบุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลดระยะเวลาเป็น 1 ชั่วโมง และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายเงินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ชื่อบัญชี คือ บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าต่อเมื่อเมื่อระบบตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแล้ว

 

การจัดส่งสินค้า

 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับสินค้าหรือ การบริการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสและตามเกาะต่างๆ ) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นระยะเวลาประมาณการ 7 วันทำการ
 • เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ อนึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเทศกาลต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด รับประกันสินค้า โดยเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใหม่ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ หากตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวมาจากการขนส่งและการผลิต โดยสามารถส่งอีเมลพร้อมหลักฐานและเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจาก บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด
มาที่ admin@hbdshopping.com ทางบริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคจ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ  ภายใน  15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาเลิกสัญญาซื้อขาย

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามกรณีดังต่อไปนี้

 • บริษัทจัดส่งสินค้าผิดรุ่น,สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการ กระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง
 • ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ และใบแจ้งเอกสารยืนยันว่าสินค้าเสียหาย
 • บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันนับจากวันรับสินค้าทำการหากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการลูกค้าสั่งผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้าหรือ สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯนำไปจัดส่งให้
 • ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า แจ้งได้ที่อีเมล admin@hbdshopping.com
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

 

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ โดยจะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร, จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ  และบริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัดได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน
 • บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ www.hbdshopping.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
 • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ทางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของ www.hbdshopping.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด อนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์นี้ บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำ ดังกล่าว

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนสำคัญในการนำเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์ เอช บี ดี ช๊อปปิ้งแห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของบริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยี 'คุกกี้' 'Cookies' มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสำหรับ จำนวนการเยี่ยมชม การเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจำของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านได้

อนึ่งเว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทำการสำรวจเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบสั่งซื้อสินค้า และบริการจากเว็บไซต์ เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการสำรวจที่จะมีขึ้นนั้นหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวท่านเอง

ในบางโอกาสบริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด จะจัดส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้า การบริการโปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทำการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมล์เช่นกัน คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารจากทางเราได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่มยกเลิกในอีเมลที่เราส่งไป หรือ อีเมลมาที่ admin@hbdshopping.com โดยใช้หัวข้อ ขอยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร โดยที่ทางคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนำไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนำเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือ บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งสำหรับบริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด ที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

 

*** ขอบคุณครับ ***